برچسب: کارآفرینی

اطلاعیه: عضویت در کانون کارآفرینی

کانون کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی از تمام دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی علاقه مند در زمینه کارآفرینی و اشتغالزایی در زمینه مهارت های مختلف عضو می پذیرد. از بین اعضای فعال کانون، اعضای شورای اصلی کانون انتخاب خواهند شد که نقش کلیدی در فعالیت های کانون در آینده خواهند داشت.

اطلاعات بیشتر