چگونه کار مکند

۱

ایجاد حساب کاربری

یک حساب کاربری در کمترین زمان ایجاد کنید برای تحقق اهدافتان.

این کار زمان زیادی از شما نمیگیرد.

۲

بر حسب علاقه جستجو کنید

در بخش جستجوی سایت هر شغلی و پروژه ای که مد نظر دارید را جستجو کنید و وارد آن شوید.

۳

ارسال پیشنهاد برای شغل ها

از طریق سایت و یا ایمیل رزومه خود را ارسال کنید تا با شما تماس بگیرن. البته ما نیز دائم در حال پیگری درخواست شما می باشیم که اگر ظرفیت شغل تکمیل بود شما را راهنمایی نماییم.