دسته: اطلاعیه

به زودی با بخش پروژه های جاری کانون کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی

کانون کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد با حمایت شما دانشجویان پروژه های مختلف در زمینه کارآفرینی و اشتغالزایی را به ثمر برساند و در صفحه ای اختصاصی گزارشی لحظه ای و کامل از پروژه ها در سایت قرار گیرد تا سرمایه گذاران مختلف از روند کار مطلع شده […]

اطلاعات بیشتر

اطلاعیه: عضویت در کانون کارآفرینی

کانون کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی از تمام دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی علاقه مند در زمینه کارآفرینی و اشتغالزایی در زمینه مهارت های مختلف عضو می پذیرد. از بین اعضای فعال کانون، اعضای شورای اصلی کانون انتخاب خواهند شد که نقش کلیدی در فعالیت های کانون در آینده خواهند داشت.

اطلاعات بیشتر