درباره ما

درباره سایت

درباره تصویر محتوا
سایت کاریابی و برون سپاری کاری دانشگاه شهید بهشتی به منظور تسهیل در فرایند شغل های دانشجویی و استخدام انحصاری از دانشگاه شهید بهشتی راه اندازی شده است و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با آسودگی خاطر و به طور رایگان می توانند از تمام خدمات سایت استفاده نمایند. لازم به ذکر است که این سایت تمام شغل های دانشجویی، کارورزی، پاره وقت، تمام وقت و هر نوع شغلی که یک دانشجو بتواند آن را انجام دهد را پوشش داده و به زودی برای دانشجویان این دانشگاه بستر های ضغلی ای که در شرکت های دانش بنیان، شرکت های مراکز رشد و پروژه های خرد و کار دانشجویی برای بخش های مختلف دانشگاه را فراهم می آورد.

مطالب اخیر

در زیر مطالب اخیر سایت قرار میگیرد.